Königsberg

Wo die Habenichtse wohnen

Die Bewohner der russischen Exklave Königsberg fühlen sich von Moskau benachteiligt und von der EU diskriminiert. Ein Besuch bei Leuten, die sich gegen die Obrigkeit und andere Widrigkeiten in einem tristen Alltag zurechtfinden.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.08.2011

Kaliningrader Troika

Erstmals besuchen die Außenminister Russlands, Deutschlands und Polens gemeinsam das frühere Königsberg. Die Beziehungen zwischen Deutschland, Polen und Russland sind historisch von vielen Konflikten geprägt. Da ist es schon außergewöhnlich, dass sich die Außenminister aller drei Länder ausgerechnet im früheren Königsberg trafen.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.05.2011

Historia dogania codzienność

W sobotę 21 czerwca ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Rosji mają się spotkać w Królewcu/Koenigsbergu/Kaliningradzie. Rozbieżność nazw tego starego miasta, związanego z historią trzech krajów, symbolizuje pokrętność dróg dziejowych, jakie łączyły i dzieliły Polaków, Niemców i Rosjan. Saldo historyczne, zdawałoby się, nie sprzyja ich zbliżeniu, ale przemawiają za nim polityczny rozum, dobra wola i niezgoda na dziejowy fatalizm.

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.05.2011

Kunstinstallation : Eine europäische Odyssee

16652_23639_Das_Kind_Archiv_Bjelfvenstam_head.jpg

Eine biografische Kunstinstallation im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte
Unter der Schirmherrschaft der schwedischen Botschafterin Ruth Jacoby

Hanna Sjöberg, Berlin
Dorothea Bjelfvenstam, Stockholm

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.03.2010
Event: 12.03.2010 - 00:00 - 18.04.2010 - 23:59

Tytuł 99 lat odbudowy - Serce Miasta Chojna znowu będzie piękna

W ZWYKŁY pochmurny dzień plac między gotyckim kościołem mariackim a starym ratuszem jest zazwyczaj pusty i wydaje się nienaturalnie duży. To wrażenie nas nie myli - przed wojną plac był zabudowany. Między ratuszem a kościołem mariackim stał kwartał niskich jednopiętrowych kamieniczek. Do dziś nie zachowały się także sąsiednie ulice. W trakcie wojny i tuż po niej zniszczeniu uległo niemal 90 procent tkanki miasta. Jest jednak szansa, że Chojna odzyska chociaż część dawnego blasku.

Königsberg na dawnych pocztówkach

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.12.2009

Litwa nad Odrą

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
(Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz")

Tak zaczyna się nasza, polska, nie litewska, narodowa epopeja, a w naszej lokalnej "Gazecie Chojeńskiej" (nr 45 z 10 listopada) Robert Ryss (za Janem Józefem Lipskim) twierdzi, że ojczyzny są dwie... Od przybytku głowa nie boli?

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.11.2009

Który ksiądz jest prawdziwy?

To smutna wiadomość. Ksiądz proboszcz Antoni Chodakowski organizuje przy swym kościele św. Trójcy w Chojnie publiczne spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem. Zapowiadane jest pod koniec listopada. O Michalkiewiczu pisaliśmy w nr. 34, gdyż jego poglądy znalazły w Chojnie zwolenników. Przypomnijmy więc, że wyraża on opinie skrajnie antyeuropejskie, antyunijne, antyintegracyjne, antyniemieckie, a przy okazji antysemickie. To przeciwieństwo idei leżących u podstaw prowadzonej wspólnie przez Polaków i Niemców odbudowy chojeńskiego kościoła Mariackiego. A ks.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.11.2009

Duch pojednania - Dni integracji w Chojnie

DYSKUSJA panelowa na temat ekumenizmu i jubileuszowe, 20. nabożeństwo ekumeniczne w kościele Mariackim były głównymi wydarzeniami tegorocznych Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie. Towarzyszyły im koncerty i wystawy.

Jednym z najważniejszych punktów programu trzydniowych uroczystości była dyskusja panelowa na temat ekumenizmu „Jakiej chcemy jedności?”. Podkreślano w niej rolę ekumenizmu w pojednaniu przedstawicieli różnych wyznań, narodów i kultur.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009