Dobieszczyn

Zbudujcie nam dobrą drogę do Polski!

Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją, w której mieszkańcy pogranicza domagają się od gminy Dobra zbudowania kilkusetmetrowej drogi łączącej polskie i niemieckie miejscowości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.03.2010

Honor dla Grajcara - Piknik z historią w tle

POLICKIE Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” znów wyróżnione. Nie tylko udziałem w tegorocznych uroczystościach z okazji święta Wojska Polskiego, ale również przyznaniem Brązowego Krzyża Zasługi Pawłowi Chodorukowi, sekretarzowi stowarzyszenia. Wyróżnieniem jest też międzynarodowy piknik: „Pojednanie – 70. Rocznica Wybuchu Drugiej Wojny Światowej”, jaki członkowie stowarzyszenia organizują w ten weekend na strzelnicy w Dobieszczynie.

Przygoda w starym stylu

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.08.2009