Grzegorz Maj

List do rosyjskich rówieśników

Drodzy Sąsiedzi, Koleżanki i Koledzy

Jesteśmy generacją Polaków, którzy dorosłe życie zaczynali po pierwszych wolnych wyborach w 1989 r. Dlatego nazywamy się Pokoleniem '89.

Wkrótce nasze pokolenia przejmą pełną odpowiedzialność za losy naszych krajów. Patrząc na wyzwania współczesności, na świat poszukujący nowej drogi po kryzysie, zagrożenia cywilizacyjne i ekologiczne, zastanawiamy się, co możemy zrobić, by uniknąć błędów poprzednich generacji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.09.2009