Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Zbyt dużo jest w nas zawiści

Wywalczyliśmy sobie demokrację, ale nadal nie umiemy z niej korzystać - mówi Tomasz Wysoczański, dyrektor dolnośląskiego centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Lucyna Róg: Co chcecie osiągnąć dzięki konkursowi Dolnośląskie Wektory Współpracy?

Tomasz Wysoczański: Naszym celem jest promocja współdziałania dolnośląskich samorządów z organizacjami pozarządowymi. Trzeba o tym mówić, bo, niestety, ta współpraca kuleje. Zresztą nie tylko u nas, ale w całym kraju.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.10.2009