Teschener Schlesien - Śląsk Cieszynski-Zaolzie

Na Zaolziu znów zniszczono polskie tablice

Tablice z polskimi nazwami ulic i miejscowości są w Czechach systematycznie niszczone. - To akty wandalizmu z ksenofobicznym podtekstem - uważa dr Józef Szymeczek, szef Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Od 2007 r. w czeskich gminach, w których mieszka ponad 10 proc. Polaków, są dwujęzyczne tablice z nazwami ulic i miast.
Gnojnik jest jedną z ponad 30 takich gmin na Zaolziu. W lipcu - po sześciu latach starań tamtejszych Polaków - przy drogach wjazdowych i wyjazdowych pojawiło się osiem takich tablic. Po kilku godzinach polskie napisy zostały zamazane.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.09.2011