Ludwig Mehlhorn

Lepsze życie w podłych czasach. Freya von Moltke, 1911-2010

"Jak to dobrze, że Krzyżowa jest dziś polska. Chroni ją to przed grożącą jej niemiecką ciasnotą i czyni miejscem europejskim" - to zdanie Freya von Moltke wypowiedziała na początku lat 90., gdy po raz pierwszy zastanawiano się w polsko-niemieckim gronie nad koncepcją przyszłych międzynarodowych spotkań młodzieży w Nowej Krzyżowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.01.2010

Nichts war vergeblich

Zum Tod von Freya Gräfin von Moltke aus der Widerstandsbewegung des "Kreisauer Kreises"

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.01.2010