eurozine

Holocaust: ignorowana rzeczywistość

New York Review of Books, 16.7.2009
artykuł ukazał się już w tłumaczeniu na 10 języków

Res Publika Nowa 3/2009

Koncentrując się na Auschwitz i gułagu, które powszechnie uważa się za wystarczające lub wręcz ostateczne symbole zła związanego z masowym mordowaniem ludzi, nie dostrzegamy, że w okresie dwunastu lat – od 1933 do 1944 roku – w regionie Europy pokrywającym się mniej więcej z dzisiejszą Białorusią, Ukrainą, Polską, Litwą i Łotwą zginęło około 12 milionów ofiar nazistowskiej oraz sowieckiej polityki masowego mordu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.03.2010

Der Holocaust: die ausgeblendete Realität

Der Artikel erschien zum ersten Mal am 16.7.2009 in New York Review of Books und wurde inzwischen in zehn Sprachen übersetzt.

Transit 38 (2010)

Bis heute identifizieren wir die Verbrechen der Regime Hitlers und Stalins mit Auschwitz und dem Gulag und übersehen, dass es Osteuropa war, das in dem Zeitraum zwischen 1933 und 1944 den Schauplatz für die nationalsozialistische und sowjetische Politik des Terrors darstellte, dem an die zwölf Millionen Menschen zum Opfer fielen. Osteuropa bildete das geographische, moralische und politische Zentrum des Massenmordens.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.03.2010