Janusz Cisek

Wiosna roku 1940

Prof. JANUSZ CISEK, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego: Wybór momentu zbrodni katyńskiej to szczyt współpracy Hitlera i Stalina. Obaj byli przekonani, że na zawsze podzielili Europę Środkową i że należy pozbyć się elit narodów podbitych.

Patrycja Bukalska: Archiwa rosyjskie dotyczące Katynia raz są dostępne dla polskich historyków, to znów zamykane. Gdyby, zakładając hipotetycznie, miał Pan wolną rękę i dostęp do wszystkich archiwów na terenie Rosji, gdzie i czego by Pan szukał?

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.03.2010