Bildung/ edukacja

Jeder Siebte kann nicht lesen

Die Opposition im Schweriner Landtag fordert Maßnahmen gegen Analphabetismus. Trotz Schulbesuch haben 14 Prozent der Erwachsenen in Deutschland Probleme mit Buchstaben.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.01.2013

3,6 Millionen Euro für die Eberswalder Wissenschaften

Knapp 58 Millionen Euro hat das Land Brandenburg im vergangenen Jahr für Bauvorhaben an seinen Hochschulen ausgegeben. Rund 3,6 Millionen Euro sind davon nach Eberswalde geflossen, wie das Ministerium der Finanzen in Potsdam mitteilt.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.01.2013

Polacy studiują za granicą, by doświadczyć szoku

Europa to za mało. Studenci UJ wyjeżdżają do Peru, na SGH modny jest Singapur, a z UAM jeździ się na Tajwan. Studencka wymiana finansowana jest z programów Erasmus Mundus, czasami z pieniędzy rządów, których kraje student odwiedza. Pewną kwotę dorzucić może rektor lub dziekan, student musi być jednak przygotowany na wydanie własnych pieniędzy. Wyjazd w ramach Mundusa może go kosztować nawet 40 tys. zł rocznie - tyle trzeba wydać na utrzymanie, dopłacić do czesnego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.12.2012

Polskie Noble 2012

Dziś na zamku Królewskim w Warszawie po raz dwudziesty pierwszy wręczone zostaną nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce.
Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.12.2012

BTU Cottbus gewinnt zweiten Platz bei Hochschul-Wettbewerb

Die BTU Cottbus hat beim deutschlandweiten Wettbewerb „Die internationale Hochschule 2012 - Strategien für den Studienerfolg ausländischer Studierender“ den zweiten Platz belegt. Als Anerkennung für die Leistung auf dem Gebiet der Betreuung von internationalen Studierenden bekommt die Uni 4000 Euro für die Vergabe von Stipendien.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.12.2012

BTU Cottbus startet Studiengang mit Universität in Ägypten

Die Brandenburgische Technische Universität (BTU) Cottbus wird zum Wintersemester 2013/14 einen deutsch-ägyptischen Studiengang starten. Wie die Universität am Mittwoch weiter mitteilte, erhält sie dafür eine Million Euro vom Deutschen Akademischen Austauschdienst.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.11.2012

Kampf um die Kinder

Immer weniger Menschen leben in der Uckermark, immer weniger Arbeitskräfte, Steuerzahler oder auch Kinder. Die Gemeinden kämpfen um ihre Infrastruktur, seien es nun Ärzte oder Schulen - notfalls auch gegeneinander.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.11.2012

Biblioteka UZ: Dziedziniec jak park Gaudiego

Uroczysta prezentacja w połowie grudnia, pierwsze książki spośród miliona egzemplarzy wybierzemy i wypożyczymy w styczniu. Kończy się budowa nowoczesnego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiegom na dziedzińcu stoją już abstrakcyjne obiekty sprowadzane z Barcelony. To jedna z najpoważniejszych inwestycji uczelni - warta blisko 26 mln zł. Lwią część tej kwoty pokrywają środki unijne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.11.2012

Schenkendöbern setzt auf polnische Kinder

Über die Aufnahme von polnischen Kindern in die beiden Kitas der Großgemeinde ist auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kitas und Soziales gesprochen worden. Grundsätzlich hat die Gemeinde Interesse daran signalisiert.

Veröffenlichung/ data publikacji: 17.11.2012

Wychowujemy kulturalnych analfabetów? Szkoły winią system

170 krakowskich szkół dostało zaproszenia na organizowane przez Capellę Cracoviensis koncerty dla uczniów. Nie skorzystała żadna. Nauczyciele nie chcą tracić godzin lekcyjnych na wyjścia z dziećmi do filharmonii, teatrów, muzeów...
Większość dyrektorów winę zwaliła na obecny system szkolnictwa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.11.2012