Joanna A. Kościelna

Szczecin w biografii: Kanclerz. Życie i śmierć Jakuba von Zitzewitz (1507-8.03.1572)

Jakub von Zitzewitz pochodził z rodu, którego uchwytne w dokumentach początki sięgają XIV wieku. Za protoplastę uważa się Kutzekę de Zanow, którego lenna znajdowały się w ziemi słupskiej. Potomkowie pana de Zanow zdobyli znaczne majętności i ród stał się jednym z najważniejszych domów Pomorza.
Data urodzenia przyszłego kanclerza księstwa pomorskiego nie jest znana, ale przyjmuje się, że wydarzenie to miało miejsce w roku 1507, w starym rodowym dworze w Motarzynie (Muttrin).

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.08.2012

Kronika wypadków königsberskich

MAJ część II
10.05.1664. Elektor nałożył na mieszkańców Marchii podatek na cele walki z Turcją (Türckensteuer). Podatki takie uchwalał Sejm Rzeszy (Reichstag), a w swych krajach wprowadzali je poszczególni władcy.
10.05.1683. Poinformowano radę o wyroku, jaki zapadł na czterech dragonów, którzy w pobliżu miasta, przed świętami Bożego Narodzenia 1682 roku, napadli i obrabowali trzech czeladników. Sąd wojskowy skazał dwóch na ścięcie, trzeciego na chłostę. Skazaniec ze związanymi rękoma gnany był przez dwa szpalery żołnierzy po 100 z jednej strony.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.07.2012

Głosy umarłych (4)

Dalszy ciąg naszego cyklu o starych, z reguły już nieistniejących chojeńskich epitafiach

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.06.2012

Głosy umarłych (3)

Kontynuujemy nasz cykl o starych chojeńskich epitafiach, z reguły już nieistniejących

Veröffenlichung/ data publikacji: 30.05.2012

Głosy umarłych (2)

Dziś także wejdziemy do chojeńskiego kościoła Mariackiego przez Wrota Zmarłych (Todtentür), by rozpocząć wędrówkę po nieistniejącym świecie, przystając i czytając, choćby tylko w wyobraźni, o czynach ludzi dawno umarłych.
Wyobraźmy sobie wielkie witraże, przez które przenikają promienie słońca, odbijają się od złoceń ołtarzy, od obrazów i rzeźb i tańczą na kamiennej posadzce. Prowadzi nas Augustin Kehrberg. I to jego ręka wskazuje nam godne uwagi miejsca, oświetla szczegóły pomników.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.05.2012

Głosy umarłych (1)

Świat, po którym dziś będziemy wędrować, to świat ludzi, których imion nikt nie wymieniał może od stuleci. Nie ma już kamiennych tablic, na których spisywano ich czyny, ze złudną nadzieją, iż rzucą wyzwanie Czasowi… Zostały tylko pożółkłe, delikatne kartki niewielkiej książki, w której mieści się prawie cała pamięć o naszym mieście, spisana w języku, który nie jest naszym, ale z miłością, która kruszy czas. Dzieło Augustina Kehrberga, kronikarza Chojny, prawie tu niepamiętanego, nieobecnego…

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.05.2012

Kronika wypadków königsberskich

KWIECIEŃ część II

14.04.1704. Kupiono nową sikawkę strażacką (Feuerspritze). Do jej obsługi potrzebnych jest 20 ludzi.
* Miasto musi dostarczyć 14 ludzi do regimentu margrabiego Filipa Wilhelma. Problem w tym, że żaden kawaler w mieście nie chce służyć w wojsku.
* Pewien mieszczanin złożył skargę, że werbownicy porwali mu pachołka z pola.
* Jeden z uczniów fachu krawieckiego poszedł do wojska. Cech krawców postanowił, że gdy wróci, będzie mógł za darmo złożyć egzamin mistrzowski.
* Drogowskazy powinny być pomalowane na niebiesko-biało-pomarańczowo.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.04.2012