Mnieszość Niemiecka - Deutsche Minderheit

Problem Jarosława Kaczyńskiego z mniejszością niemiecką, czyli mniejszość jako dopust boży

Propozycja Kaczyńskiego należy do epoki, w której ludzie byli własnością państwa, choćby tylko w tym sensie, że byli atutem przetargowym w układach i targach z innymi państwami. W jakim świetle stawia to dumną ideę obywatelstwa: ideę, że obywatel, to nie znaczy poddany, że jest podmiotem, a nie przedmiotem polityki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.12.2012

Jak upamiętniać III powstanie śląskie

Mniejszość Niemiecka protestuje przeciw obchodom 90. rocznicy III powstania śląskiego w przyszłym roku. Bo - jak pisze jej szef - "były tragedią dla wielu rodzin śląskich"
W sprawie oceny powstań polscy i niemieccy historycy nie doszli jeszcze do porozumienia, choć wielu zgadza się, że plebiscyt i powstania były dramatem dla Ślązaków, którzy musieli opowiedzieć się, po czyjej są stronie. Wytyczenie polsko-niemieckiej granicy na Śląsku przecięło wiele miejscowości. Podobne bolesne podziały dotykały rodziny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.07.2010