Agnieszka Krzemińska

Tajemniczy Celtowie

Waleczni, wąsaci i niepiśmienni

Zdawać by się mogło – zwłaszcza gdy wyobrażenia nasze kształtowane są przez postaci Asterixa i Obelixa – że Celtowie to lud o wspólnym języku, kulturze i religii. Tymczasem jednolita celtycka tożsamość nigdy nie istniała.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.10.2012

Jak się Polak nie może dogadać z Anglikiem Kwasy przy mleku.

edług badań dr. Jörga Zinkena z University of Portsmouth, mówiący po angielsku Polacy są w oczach Anglików niegrzeczni, gdy używają struktur gramatycznych zapożyczonych z języka polskiego. Przez dwa lata badacz nagrywał domowe rozmowy w polskich i polsko-angielskich rodzinach, aby przeanalizować, jak komunikują się członkowie rodziny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.07.2012

Kujawskie multi kulti

Na cmentarzysku pod Włocławkiem pochowano osoby, które znały Bolesława Chrobrego i władców Rusi oraz utrzymywały kontakty ze Skandynawią, strefą naddunajską i Zachodem. Kim byli? Europejczykami.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.02.2012

O Gotach, Wandalach i Herulach - Gościli tu Goci

Rozmowa z prof. Andrzejem Kokowskim o Germanach, Słowianach i kłopotach z identyfikacją narodową. Andrzej Kokowski: – Wystawa w Berlinie to efekt uboczny mojej pracy nad książką o archeologii Krajny, regionu mojego dzieciństwa, czyli okolic Złotowa. Zbierając materiały trafiłem do przebogatych magazynów muzeów berlińskich. Z prof. Wilfriedem Menghinem, byłym dyrektorem Museum für Vor-und Frühgeschichte, doszliśmy do wniosku, że w pudłach leży tyle zapomnianych, ale cudownych znalezisk, które przeróżni badacze w XIX i na początku XX w.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.05.2011

Fenomen języka esperanto. Malamikete, kadó, kadó!

Gdy w 1917 r. Ludwik Zamenhof umierał w warszawskim mieszkaniu przy ul. Królewskiej 41, jego dzieło, esperanto, żyło już własnym życiem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.07.2010