Polska A i B

Bogata Polska ucieka od biednej Polski

Przez ostatnie 10 lat pogłębił się podział na Polskę A i B. I będzie się nadal pogłębiał - mówią ekonomiści. Kto rośnie najszybciej? Metropolie i tereny wokół nich. I te, które są zasobne w bogactwa naturalne. Rejony uprzemysłowione. Przez ostatnie 10 lat PKB Szczecina wzrosło o 14 proc., a Warszawy o 59 proc. Bogaty w miedź region legnicko-głogowski rozwinął się w tym czasie o ponad 100 proc.!

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.12.2012

Na wschodzie bez zmian

Kryzys gospodarczy zmniejszył różnice rozwojowe pomiędzy regionami, ale nie zmienił podziału Polski na województwa bogatsze i biedniejsze.
Nadal mieszkańcy terenów zachodnich w większym stopniu korzystają z usług finansowych. Osoby zamieszkujące obszary wschodnie rzadziej sięgają po kredyty. Inwestorzy zagraniczni wybierają Dolny Śląsk, a nie Warmię i Mazury.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.08.2010