Kalisz

Kalisz: germanizacja dzieci na wystawie on-line

Wstrząsające dokumenty, notatki, protokóły świadków, wspomnienia i fotografie można obejrzeć na wystawie on-line, opowiadającej o germanizacji dzieci polskich w okresie II wojny światowej.
Ekspozycję przygotowało Archiwum Państwowe w Kaliszu i łódzki oddział IPN, we współpracy z kaliskim klasztorem sióstr Nazaretanek oraz miejscowym Muzeum Okręgowym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.11.2010