Włodzimierz Marciniak

Marciniak: Historycy polscy i rosyjscy przestali się kłócić o Katyń

Dla Rosjan prawda o Katyniu jest nie tyle jakimś zbiorowym uderzeniem się w piersi, ile także elementem rozliczania się z komunistyczną przeszłością. Pamiętajmy przy tym, że nawet fakt, że historycy polscy i rosyjscy właściwie się już w kwestii katyńskiej zbrodni nie różnią, nie wpływa bezpośrednio na działania państwa rosyjskiego. Z profesorem Włodzimierzem Marciniakiem z Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw Trudnych rozmawia Witold Głowacki.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.12.2010