Oświadczenie

Nie ma dobrych i złych antyfaszystów

Naszym jawnym, deklarowanym wszem i wobec celem była blokada marszu nacjonalistów. Słowo "blokada" odmienialiśmy przez wszystkie przypadki - na naszej stronie internetowej, w udzielanych wywiadach, przy każdym publicznym otwarciu ust. Do wyczerpania wręcz powtarzaliśmy: "Chcemy ich zablokować". Namawialiśmy i zapraszaliśmy do przyłączenia się tych, którzy podpisują się pod podstawową i łączącą nas sprawą: sprzeciwem wobec nacjonalizmu i faszyzmu. Jednocześnie nie chcieliśmy ograniczyć się do protestów symbolicznych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.12.2010