http://www.Slubice24.pl

Komunikacja miejska w Słubicach wczoraj i dziś

W okresie Cesarstwa Niemieckiego i Republiki Weimarskiej na terenie dzisiejszych Słubic istniała dobrze zorganizowana miejska komunikacja publiczna. Obok siebie funkcjonowały zarówno autobus jak i tramwaj. Tym bardziej może dziwić, że teraz - w drugiej dekadzie XXI wieku, w dobie internetu czy telefonów komórkowych komunikacji miejskiej w Słubicach całkowicie brak...

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.05.2011

Dyrektor OSiR o historycznym wiadukcie. Będzie tablica i nowa kładka

Niniejszym artykułem mam nadzieję zamknąć temat zabytkowej kładki przy ul. Sportowej w Słubicach, przynajmniej ze swojej strony i przynajmniej na najbliższe dni. Publikuję zapis mojej rozmowy z Ryszardem Chusteckim - dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach, który zarządza zrujnowaną kładką.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.05.2011

Zabytkowa kładka w ruinie, będzie rozbiórka

To już ostatnie tygodnie istnienia historycznej kładki przy ul. Sportowej w Słubicach... 18 kwietnia b.r. w Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o przetargu na rozbiórkę tego obiektu: http://bip.slubice.pl/?a=3751.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.04.2011

Prof. Dariusz Dolański o swoich związkach z ziemią słubicką

Jedną z wybitnych osób, które wywodzą się z podsłubickiej Cybinki, jest prof. Dariusz Dolański, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalnie dla czytelników działu „Słubice wczoraj i dziś” opowiedział o swoich związkach z ziemią słubicką.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.04.2011

Dr Podruczny o badaniach pola bitwy pod Kunowicami

29 marca br. o godz. 11.00 w małej auli Collegium Polonicum w Słubicach odbył się wykład otwarty pt. „Szańce, kule i szkielety. Pole bitwy pod Kunowicami w świetle badań archeologicznych z lat 2009-2010”. Autorem tego odczytu odbywającego się w ramach XIV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki był dr Grzegorz Podruczny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.04.2011

Historia działalności słubickich Sybiraków

Od 22 lat integralnym elementem historii najnowszej Słubic jest słubickie koło Związku Sybiraków, instytucja pielęgnująca pamięć o Polakach zesłanych na Sybir, promująca postawy patriotyczne i współkreująca obraz lokalnej społeczności. Miesiąc kwiecień to doskonała okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności Koła...

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.04.2011

Cyfrowa baza źródeł o historii Słubic

W ramach cyklu artykułów pod szyldem „Słubice wczoraj i dziś” parokrotnie zwracałem uwagę na brak miejscowego archiwum, muzeum czy innej placówki gromadzącej w jednym miejscu szereg najważniejszych dokumentów związanych z historią miasta. Pewnym sposobem na ograniczenie tego problemu mogłoby być stworzenie cyfrowej bazy źródeł o historii Słubic.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.03.2011

Schneider i Marquardt - naoczni świadkowie ciekawych epizodów słubickiej historii

Sylwetka frankfurckiego historyka, urodzonego w przedwojennych Słubicach. Relacja byłej sanitariuszki DRK o nieznanych grabieżach na terenie Słubic. I miłe słowa od dyrektora Collegium Polonicum. O tym wszystkim w moim dzisiejszym tekście...

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.03.2011

Rozmowa z szefem Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą

W trakcie prac nad wnioskiem w sprawie ścieżki edukacyjnej po historycznych miejscach Słubic miałem okazję poznać wielu ciekawych ludzi. Wśród nich jest Wolfgang Buwert, z którym 9 marca b.r. przeprowadziłem obszerną rozmowę. Poniżej publikuję jej fragmenty, m.in. w temacie byłego Obozu Specjalnego NKWD Nr 6 w Słubicach...

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2011

O dawnej fabryce broni w Słubicach

Siedziba dawnej fabryki broni mieściła się w budynku przy Crossener Str. 27 (ob. ul. 1 Maja), na terenie ówczesnej dzielnicy Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt. Ostatnia, pełna nazwa przedsiębiorstwa brzmiała: Gewehr- und Patronenfabrik G. Teschner & Co. (Inhaber: Wilhelm Collath). Przez pewien czas była to jedna z największych, prywatnych fabryk broni na terenie Niemiec...

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.02.2011