http://www.Slubice24.pl

Czy dorobek historyczny Słubic doczeka się opieki z prawdziwego zdarzenia – część 2

Równie ważna, co upowszechnianie wiedzy o historii miasta, wydaje się dyskusja na temat faktycznej dbałości o miejskie dziedzictwo historyczne i jego ewentualnej rewitalizacji. W ostatnim czasie pojawiały się różne inicjatywy i różne pomysły w tym zakresie. Co pozytywnego może z tego wyniknąć a które koncepcje pozostaną jedynie pobożnymi życzeniami?

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.02.2011

Osoby związane z przedwojennymi dziejami Słubic – część 2

Ostatnim razem miałem przyjemność przedstawić pierwszą część mojego autorskiego zestawienia osób związanych z przedwojennymi dziejami Słubic (Dammvorstadt). Naturalną kontynuacją tamtego tekstu jest przedstawienie dziś pozostałych nazwisk, tym razem: od L do Z.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.02.2011

Wykaz osób związanych z przedwojenną historią Słubic

Poniższe zestawienie zawiera nie tylko nazwiska, ale i krótkie noty biograficzne. Dokładne przybliżenie każdej z tych sylwetek zajęłoby zbyt wiele miejsce, to dobry temat na obszerną książkę, dlatego ograniczyłem się wyłącznie do informacji najważniejszych. Dziś pierwsza z dwóch części mojego autorskiego zestawienia: nazwiska A-K.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.02.2011

Czy w regionie Słubic można zwiedzić ciekawe fortyfikacje?

Na tak postawione pytanie wielu wskazałoby pewnie na Międzyrzecki Rejon Umocniony, znany też jako Umocniony Łuk Odry i Warty. W niemieckiej terminologii funkcjonował on jako Ostwall albo Festungsfront im Oder-Warthe Bogen. Ciekawych obiektów fortyfikacyjnych nie brakuje jednak i w bliższej okolicy...

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.01.2011

Słubice w czasach zawieruchy I wojny światowej

Jeszcze w I połowie 1914 r. prawobrzeżna dzielnica Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt prężnie się rozwijała. Kwitnął handel, przemysł maszynowy i produkcja rolnicza. W ciągu dekady, poprzedzającej Wielką Wojnę, wzniesiono wiele kamienic, a niektóre z istniejących już budynków znacząco przebudowano, chociażby w 1912 r. - dom strzelecki. Wybuch światowego konfliktu zbrojnego znacząco jednak zakłócił ten względny spokój...

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2010

Słubice w czasach zawieruchy I wojny światowej

Jeszcze w I połowie 1914 r. prawobrzeżna dzielnica Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt prężnie się rozwijała. Kwitnął handel, przemysł maszynowy i produkcja rolnicza. W ciągu dekady, poprzedzającej Wielką Wojnę, wzniesiono wiele kamienic, a niektóre z istniejących już budynków znacząco przebudowano, chociażby w 1912 r. - dom strzelecki. Wybuch światowego konfliktu zbrojnego znacząco jednak zakłócił ten względny spokój...

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2010

Wojskowość w Słubicach w latach 1890-1914

Starsi mieszkańcy Słubic z pewnością przypominają sobie czasy stacjonowania w mieście wielu polskich jednostek t.j. 69 pz, 23 pcz, 8 bcz, 2 br, czy oddziały WOP. Słubice były jednak miejscem obecności, choćby tymczasowej, także innych wojsk i to przez wiele stuleci. Ponieważ historia wojskowości w Słubicach to zbyt obszerny temat jak na jeden artykuł, to tym razem skoncentruję się na jednostkach z okresu 1890-1914.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2010

Przyczynek do historii Placu Przyjaźni w Słubicach

Nietypowy w kształcie, trójboczny, początkowo w ogóle niewybrukowany. Od początku stanowił centralny plac Dammvorstadt - prawobrzeżnej dzielnicy Frankfurtu nad Odrą. Do dziś w okolicach placu skupia się życie społeczne miasta Słubice.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2010

Dom przy ul. 1 Maja 14 w Słubicach

Przy okazji dyskusji nad losami wiaduktu OGELA przy ul. Sportowej warto się zastanowić, czy w Słubicach nie ma innych ciekawych obiektów, którym w najbliższym czasie mogłaby grozić rozbiórka - ucieczka przed koniecznością remontu, a jednocześnie wielka strata dla dziedzictwa historycznego miasta. W końcu prościej zburzyć niszczejący budynek i na jego miejscu wznieść coś nowego, niż posilić się o renowację obiektu, który przetrwał niejedną wojnę i niejeden przewrót polityczny...

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.11.2010

Historyczne obiekty Słubic - burzyć czy remontować?

W Słubicach zauważalne są zarówno negatywnie jak i bardziej chlubne przykłady dbania o dziedzictwo kulturowo-historyczne miasta. Mam tu na myśli zarówno zabytki chronione prawem, jak i obiekty będące zabytkami tylko w sensie potocznym…

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.11.2010