Wroclaw

Höchste Auszeichnung: Kanzler der BTU Cottbus erhält Goldene Medaille der Universität Breslau

Die Goldene Medaille der Breslauer Alma Mater

Wolfgang Schröder ist Kanzler der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus und einer der Direktoren des dortigen Zentrums für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV). Darüber hinaus ist er Mitglied im Vorstand des German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN), einer gemeinsamen Forschungseinrichtung der BTU Cottbus und der Universität Breslau.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.11.2012

Historia pierwszego spektaklu w powojennym Wrocławiu

Wiosną 1946 trzydziestoosobowa grupa wrocławskich studentów, którzy zjechali tu z całego kraju, samorzutnie zawiązała teatralną bezimienną trupę. Pierwszy swój spektakl, jednocześnie w ogóle pierwsze widowisko wystawiane po wojnie we Wrocławiu, pokazali w marcu w Operze.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.02.2012

Zima nie zaszkodziła wrocławskim inwestycjom na Euro

Nie ma opóźnień przy budowie największych inwestycji na Euro 2012. Później, niż planowano zostanie oddany jedynie drugi etap drogi ekspresowej S-8 z Oleśnicy do Sycowa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.02.2011