Tomasz Machała

Kaczyński premierem? Nie sądzę

Nie sądzę, by Polacy byli zainteresowani utrzymaniem permanentnej żałoby narodowej. Wypowiedź Adama Małysza potwierdza moją opinię – mówi prezydent Bronisław Komorowski
TOMASZ MACHAŁA: Czy Donald Tusk został zwierzchnikiem Sił Zbrojnych? To on przedstawia polskie stanowisko w sprawie Libii.

BRONISŁAW KOMOROWSKI:W konstytucji wyraźnie zapisano, że to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną. To jest sfera odpowiedzialności rządu. Prezydent podejmuje decyzje poprzez wyrażenie zgody albo odmowę zgody na udział żołnierzy w operacjach militarnych. Ale na wniosek rządu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.03.2011