Memorial

Katyń rozsadza stalinowski mit

Wacław Radziwinowicz: - Kiedy obywatel ZSRR pierwszy raz mógł zetknąć się z pojęciem "zbrodnia katyńska"?
Arsenij Rogiński: - Trudno mi powiedzieć, kiedy to dotarło do przeciętnego człowieka radzieckiego. Ale w kręgach inteligencji to pojęcie było obecne na pewno od lat 60. ubiegłego stulecia.
A co w waszej świadomości pojawiło się pierwsze - Katyń czy poligon strzelecki Butowo, miejsce straceń na obrzeżach Moskwy, gdzie NKWD w czasie wielkiej czystki rozstrzelało ponad 20 tys. obywateli ZSRR - mniej więcej tyle, ilu Polaków padło ofiarą zbrodni katyńskiej?

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.04.2011