msz

W Brukseli mówili o gubińskiej kopalni

Wójt Zbigniew Barski odwiedził Parlament Europejski w Brukseli, towarzysząc w wyjeździe reprezentantom gminy Ruja (woj. dolnośląskie). Miał tam wystąpienie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.07.2012

Elżbieta Dzikowska zabrała zielonogórzan w podróż

W holu muzealnym spora grupa zielonogórzan powitała w poniedziałkowe popołudnie Elżbietę Dzikowską. Słynna podróżniczka, przy tym m.in. historyczka sztuki, sinolożka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych zawitała do Winnego Grodu pierwszy raz.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.07.2012

Polska i Niemcy - sąsiedzi i partnerzy

Wspólna Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
źródło: msz.gov.pl

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.06.2011

Wielki festyn dla Polaków i Niemców

Polak czy Niemiec? To przecież żadna różnica! Właśnie takie hasło przyświecało imprezie w Bieżycach, na której spotkało się ponad 200 osób.
- Taki festyn to frajda! - cieszą się dzieci w Bieżycach. Zorganizowały go: miejscowa OSP, szkoła podstawowa, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bieżyce i okoliczne miejscowości. Cel imprezy? Głównie integracja środowisk przygranicznych oraz zacieranie barier między Polakami i Niemcami. Projekt wsparła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i sponsorzy z gminy Gubin.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.06.2011