Marek Borowski

Przemyśl(a)na propozycja

W PRL Kościołowi majątek zabrano. W III RP budżet płacił za ten zabór na specjalny fundusz. Teraz majątek oddano. Fundusz więc powinien zostać zlikwidowany. Pojawienie się Ruchu Palikota w Sejmie musiało wywołać dyskusję o miejscu Kościoła w państwie, w tym o zasadach jego finansowania. Powróciła sprawa Funduszu Kościelnego; ponownie pojawiły się postulaty jego likwidacji. Fundusz - jak wiadomo - miał być rekompensatą za majątek zabrany Kościołowi w 1950 r.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.10.2011