Edward Zalewski

Co ma polityk do prokuratury

Prokurator Edward Zalewski: - Minister Jarosław Gowin chce ograniczyć niezależność prokuratorów. Rozmowa z prok. Edwardem Zalewskim, szefem Krajowej Rady Prokuratury.
Agnieszka Kublik: Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin w wywiadzie dla ''Gazety'' mówił, że ''autonomia prokuratury poszła nieco za daleko''. To samo powiedział podczas wczorajszego posiedzenia Rady?
Prok. Edward Zalewski: Oczywiście Rada się z tym nie zgadza.
Gowin mówi nawet, że ''państwo za daleko wycofało się z nadzoru nad prokuraturą''.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2012