Wilno Vilnius

Polak po raz pierwszy ministrem na Litwie

Właśnie resort energetyki oraz trzy stanowiska wiceministrów w innych resortach ma otrzymać Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która weszła do nowej koalicją rządzącej na Litwie. Na czele nowego rządu stanie Algirdas Butkieviczius. Jego Litewska Partia Socjaldemokratyczna uzyskała w październikowych wyborach najwięcej, bo 38 mandatów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.11.2012