Michał Płociński

Romowie boją się szkoły

Ponad połowa dzieci cygańskich zakwalifikowanych przez psychologów jako upośledzone po prostu nie posiada wystarczających kompetencji językowych. Dorośli mówią świetnie po polsku, ale podstawowa socjalizacja dzieci zachodzi oczywiście w języku romskim. Większy kontakt z polskim mają dopiero w szkole.
Pojęcie asymilacji zakłada wtopienie Romów w nasze społeczeństwo. Tymczasem Romowie mają swoją kulturę, swoje tradycje i nie chcą stracić tej odrębności.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.12.2012