Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Szukamy fotografii Słubic z okresu 1989-1991

Dawny herb Słubic (do 2006 r.)

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Poczdamie jak co roku przygotowuje dwujęzyczny kalendarz polsko-niemiecki, który wysyłany jest potem do partnerów i przyjaciół wspomnianej instytucji. Czy w najnowszym kalendarzu znajdą się historyczne ujęcia Słubic?

Rok 2014 przypada akurat na jubileusz 25-lecia pierwszych przemian ustrojowych zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Motywem przewodnim przyszłorocznego kalendarza mają szanse stać się Słubice jak i zmiany wizerunkowe, które dokonały się w mieście od czasu rozpoczęcia reform demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.05.2013