Osinów Dolny/Niederwutzen

W Osinowie można ciężej

Od 1 września na moście granicznym przez Odrę w Osinowie Dolnym (gmina Cedynia) dopuszczono przejazd pojazdów o masie do 7,5 tony (do tej pory było do 3,5 t). Ograniczenie nie dotyczy autobusów, które dotąd nie mogły przekraczać w tym miejscu granicy. Przypomnijmy, że most w Osinowie to położone najbliżej Berlina przejście graniczne z Polską.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.09.2014

Apexim poddzierżawił teren przy granicy

Firma Apexim AB, która na dzierżawionym od gminy gruncie w Osinowie Dolnym (naprzeciw swojej nowej stacji paliw) planowała utworzyć targowisko, poddzierżawiła w marcu ten teren spółce ABJ. Jak już informowaliśmy, ABJ w maju wygrał przetarg na dzierżawę gminnego targowiska w Osinowie, prowadzonego wcześniej przez 20 lat przez firmę Canpol. Na ukończeniu są prace modernizacyjne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.04.2014

Czy będzie McDonald w Osinowie?

Dzierżawiony przez Apexim teren przy granicy w Osinowie Dolnym (między stacją paliw tej firmy a Pomnikiem Matki Polki) miał być poddzierżawiony na restaurację McDonalda. Jednak ubiegłoroczne zarzuty wobec burmistrza Cedyni i ryzyko, że umowa Apeximu z gminą może się okazać nieważna, zniechęciły inwestora, mimo że w lipcu dostał ze starostwa pozwolenie na budowę. McDonald w ubiegłym roku wstrzymał realizację przedsięwzięcia, także ze względu - jak oznajmił - na ochronę wizerunku firmy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.03.2014

Dwa umorzenia: w sprawie Zarzyckiego i Apeximu

Podczas sesji Rady Miejskiej w Cedyni 20 grudnia jednogłośnie przyjęto budżet na 2014 rok. Pod koniec obrad przewodniczący rady Leon Ślawski odczytał pismo Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie o umorzeniu śledztwa w sprawie „przyjęcia przez osobę pełniącą funkcję publiczną burmistrza Cedyni w związku z pełnieniem tej funkcji, korzyści majątkowych znacznej wartości w postaci pieniędzy”. Po odczytaniu pisma rozległy się brawa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.12.2013

Canpol żegna się z Osinowem?

Przygraniczny Osinów Dolny w gm. Cedynia od 20 lat ściśle wiązał się z firmą Canpol, prowadzącą tu gminne targowisko. Wygląda na to, że przechodzi to już do przeszłości. 8 maja kolejny przetarg na dzierżawę wygrał kto inny. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosiła 41 019 zł netto + 23% VAT. Zgłosiło się trzech oferentów, ale jeden nie spełniał warunków przetargu. Dwóch pozostałych to dotychczasowy dzierżawca - spółka Canpol oraz firma o nazwie Grupa ABJ z siedzibą w Cedyni. Komisja wybrała spółkę ABJ, która zaoferowała 50 tys.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.06.2013