Nowy Jork

Muzeum Historii Żydów Polskich pokazało się Ameryce

Dopiero teraz, po kilku dziesięcioleciach, możemy mówić i odkrywać naszą wspólną historię - mówił Waldemar Dąbrowski, rządowy pełnomocnik ds. muzeum. Jest ono realizowane jako projekt publiczno-prywatny, tzn. zostało zbudowane za dotacje Ministerstwa Kultury i miasta Warszawy (razem wyłożyły około 200 mln), ale ekspozycje, bieżąca działalność edukacyjna i kulturalna, czyli wszystko, co jest i będzie się działo w budynku, są finansowane z dotacji prywatnych.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.10.2012

Nowy Jork broni gejów wykorzystanych w orędziu polskiego prezydenta

Przewodnicząca nowojorskiej rady miejskiej i zadeklarowana lesbijka Christine Quinn wydała oświadczenie potępiające wykorzystanie zdjęć ze ślubu pary gejów do zilustrowania orędzia prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.03.2008