Andrzej Kirmiel

„Śladami Żydów. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska”

Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze oraz Lubuska Fundacja Judaica

zapraszają na promocję publikacji Macieja Borkowskiego, Andrzeja Kirmiela
oraz Tamary Włodarczyk

„Śladami Żydów. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Ziemia Lubuska”

połączoną z prezentacją projektu Muzeum Historii Żydów Polskich

13 listopada 2009 r. o godz. 15.00

w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
przy al. Niepodległości 15, w Sali Witrażowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 06.11.2009