Jerzy Kochanowski

O Niemce, która ratowała Żydów

Dzisiaj Adolfinę Pfeiffer, jak niedawno Irenę Sendlerową, oblegaliby dziennikarze. Pewnie powstałyby o niej filmy. Kiedy umarła 40 lat temu, nie doczekała się nawet nekrologu. W czasie wojny w Warszawie ratowała Żydów. Później przeżyła obozy koncentracyjne - Majdanek i Ravensbrück. W 1945 bez środków do życia, bez dokumentów była Niemką w zniszczonym, nienawidzącym Niemców mieście.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.01.2012

Oblicza okupacji

Trudno mówić o jednakowym zbiorowym doświadczeniu wojny. Pod okupacją żyło się różnie, w zależności od tego, gdzie się mieszkało i kim się było.
Bombardowania, ostrzał artyleryjski, starcia oddziałów były, co prawda, doświadczeniem większości społeczeństwa, ale tylko gdzieniegdzie długotrwałym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.01.2010

Nostalgia i rzeczywistość. Losy Polaków wysiedlonych z dawnych ziem wschodnich

Według szacunkowych danych, w 1939 roku na wschodnich terenach drugiej Rzeczypospolitej, przyłączonych w 1944 roku do ZSRR, mieszkało ok. 11.600.000 obywateli polskich, z czego zapewne ponad cztery miliony Polaków i ponad milion Żydów. W ciągu następnych lat ich liczba spadła o połowę, do ok. 2,4 mln: wskutek aresztowań, wysiedleń, poboru do wojska, Holocaustu, terroru, walk.

Nostalgie und Wirklichkeit. Schicksale der aus den früheren Ostgebieten ausgesiedelten Polen

Schätzungen zufolge wohnten im Jahre 1939 in den Ostgebieten der Zweiten Polnischen Republik, die 1944 der UdSSR angeschlossen wurden, ca. 11.600.000 polnische Staatsbürger, davon wohl über