Ingedore Rüdlin

Język i literatura jidysz na Uniwersytecie Viadrina

Zanim przejdę do właściwego tematu mojego wystąpienia, tj. do języka i literatury jidysz na Uniwersytecie Viadrina, chciałabym najpierw krótko przedstawić ten język i jego literaturę.

Jiddisch und jiddische Literatur an der Viadrina

Bevor ich zu meinem eigentlichen Thema, Jiddisch und jiddische Literatur an der Viadrina komme, möchte ich zunächst kurz auf die Entwicklung der jiddischen Sprache und Literatur eingehen.

Subskrybuje zawartość