Klub Storrady (Szczecin)

"W Polsce wszystko można kupić w kiosku"

Staramy się pokazywać tę nową Polskę - mówi Antje Ritter-Jasińska, redaktor naczelna berlińskiego kwartalnika "P+" (do niedawna "Polenplus") poświęconego Polsce i Polakom, we wtorek była gościem Klubu Storrady.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.05.2009
Subskrybuje zawartość