Strefa coraz realniejsza

Chojeńscy radni na przedostatniej w tej kadencji sesji 28 października zgodzili się na włączenie 9,75 ha na Lotnisku (przy dawnym pasie kołowania) do specjalnej strefy ekonomicznej. Przypomnijmy, że w czerwcu ub.r. burmistrz Adam Fedorowicz podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia w Chojnie takiej strefy, mającej być częścią Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zgoda zależy od rządu, gdyż na takim obszarze przedsiębiorcy, którzy zainwestują lub stworzą nowe miejsca pracy, przez kilka lat korzystają ze zwolnień lub obniżeń podatku dochodowego. Gminy dodatkowo mogą je zwolnić z podatku od nieruchomości. W Kostrzynie mechanizm ten przyciągnął wiele dużych firm.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-44&temat=2
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.11.2010