Białoruś wybiera prezydenta: zatrzymania i naruszenia

Białoruska milicja zatrzymała wieczorem w sobotę, na dzień przed wyborami prezydenckimi, kilku działaczy młodzieżowych i związanych z opozycją, innych poszukuje pod ich adresami - podały media niezależne i opozycyjne
Po raz trzeci w ciągu ostatnich dni został zatrzymany szef opozycyjnejorganizacji młodzieżowej Młody Front Źmicier Daszkiewicz. Według niezależnejgazety internetowej "Biełorusskije Nowosti", został on zabrany do samochoduprzez nieznanych ludzi, gdy wyszedł z wynajętego na kilka dni mieszkaniawyrzucić śmieci. Gazeta podaje, że Daszkiewicz jest na jednym z mińskichkomisariatów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75477,8839040,Bialorus_wybiera_prezyden...
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.12.2010