Historia na wyciągnięcie ręki

Dwa organizowane przez siebie konkursy rozstrzygnęło 16 grudnia Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita w Chojnie. W chojeńskiej bibliotece prezes Paweł Migdalski wręczył nagrody na zakończenie konkursu „Moje korzenie. Historia mojej rodziny a historia regionu”, skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i III klas gimnazjów. Jednym z jego elementów były warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez Magdę Ziętkiewicz i Przemysława Konopkę. Następnie uczestnicy przeprowadzili wywiady ze swymi krewnymi lub sąsiadami o losach, które przywiodły ich po II wojnie na nasze tereny.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-51&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.12.2010