Moryń gminą górniczą?

Piękna, nieskażona przyroda czy ciężki przemysł? Przed takim dylematem stoi gmina Moryń. Czy da się obie te sfery pogodzić?

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko zorganizowało 10 marca debatę w sprawie planowanych nowych kopalń żwiru. Przybyła większość radnych, w tym przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Fragstein-Niemsdorff. Nie przyszedł burmistrz Jan Maranda. Ze strony inwestorów z zaproszenia skorzystała tylko firma Żwirex, reprezentowana przez Andrzeja Boronia i Jacka Dębickiego. Tymczasem nowe kopalnie chcą budować także np. firmy Pol-Beton i Lafarge. Żwirownie mają powstać na ponad 200 hektarach przy wyjeździe z Morynia w stronę Mieszkowic i Starych Łysogórek.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=11-11&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 18.03.2011