Pozew przeciw Polsce?

Izrael wywiera presję w sprawie zwrotu majątków Żydów. Pod auspicjami premiera Beniamina Netanjahu powołana została Grupa Specjalna ds. Restytucji Mienia z Okresu Holokaustu. Jak napisał wychodzący w USA żydowski „Forward", zadaniem grupy będzie uzyskanie odszkodowań od krajów Europy Wschodniej za utracony żydowski majątek. Jej kierownictwo nie wyklucza złożenia wielkiego pozwu przeciwko rządom odmawiającym wypłaty. „Gdyby do tego doszło – napisał dziennik – Polska, w której mieszkało przed wojną najwięcej Żydów, byłaby największym przegranym".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/41,653649-Pozew_przeciw_Polsce_.htm...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.05.2011