Eksperci: Polska jest "krajem wagi ciężkiej"

Unijna prezydencja będzie dla Polski swoistym egzaminem po siedmiu latach członkostwa we wspólnocie - ocenili niemieccy eksperci. Oczekiwania Niemiec wobec polskiej prezydencji są dość wysokie, zwłaszcza po względnie słabej - w ich ocenie - prezydencji Węgier. Niemieccy eksperci zwracają też uwagę na wyborczy kontekst polskiej prezydencji w drugiej połowie bieżącego roku. Jak zauważył Kai Olaf Lang z niemieckiej Fundacji Nauka i Polityka (SWP), w porównaniu z Danią i Cyprem, które obejmą przewodnictwo w następnej kolejności, jak również po mijającej prezydencji węgierskiej oraz wcześniejszej belgijskiej, Polska jest "krajem wagi ciężkiej".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,679716_Niemcy_licza_na_silna_pol...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.06.2011