Spotkanie ziomków w Mętnie

Na cmentarzu w Mętnie (gm. Chojna) ustawiono 7 lipca 1996 r. tablicę pamiątkową z napisem: „Na pamiątkę wszystkim zmarłym do roku 1945 z Dużego i Małego Mętna”. I od 5 lat raz w roku spotykają się przedwojenni i obecni mieszkańcy. W tym roku do kolejnego „Heimattreffen” doszło 19 czerwca. Rozpoczęła je msza w kościele w Mętnie (dawniej Mantel). Obydwie grupy mają podobną przeszłość: Niemcy zostali wysiedleni z tych okolic, a Polacy przede wszystkim z Kresów Wschodnich. Na powitanie w kościele przedstawiciel grupy niemieckiej Friedrich Regenberg zaakcentował ostanie spotkanie 17 czerwca w Berlinie prezydentów obu naszych krajów z okazji 20. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ks. Andrzej Galant przedstawił historię swojej rodziny, która musiała opuścić strony rodzinne na Wschodzie. Na tle historycznym przedstawił stosunki polsko-niemieckie w ostatnim stuleciu, jak również podkreślił rolę położenia Polski, jej członkostwo w Unii Europejskiej i w NATO.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=11-26&temat=9
Veröffentlichung/ data publikacji: 02.07.2011