Sierakowski: Żeby ludzie przestali tę marność łykać

Sławomir Sierakowski: Wielu wybitnych badaczy społeczeństwa, od lewa do prawa, zwraca uwagę na drastyczne skutki indywidualizacji i urynkowienia kolejnych sfer życia człowieka, wskutek czego zanikają więzi społeczne. Zamieniamy się w "cząstki elementarne" jak w powieściach Houellebecqa. Chodzi o zanik poczucia związku między jednostkami, wzajemnej odpowiedzialności za siebie.
Niegdyś świat społeczny miał wspólny mianownik, dzięki któremu ludzie mogli się wzajemnie przekonywać. Dzisiaj "uogólnionym innym" dla jednostki jest ktoś, kto nie ma z nią absolutnie nic wspólnego. Ktoś, dla kogo w urynkowionym życiu - od szkoły, przez pracę po czas wolny - jego prywatny interes będzie zawsze ważniejszy niż jakikolwiek argument na rzecz poświęcenia czegoś razem dla wspólnego celu. Np. opodatkowania się albo zainwestowania w usługi publiczne, w zwalczanie biedy czy bezrobocia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,10262420,Sierakowski__Zeby_ludzie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.09.2011