OBWE: Romowie to obywatele, a nie migranci

Dostęp do mieszkań, edukacji i walka ze stereotypami, to największe problemy Romów w Europie - ustalono podczas warszawskiej konferencji OBWE dotyczącej Romów i Sinti
- Czasy kryzysu są niedobre dla mniejszości, bardzo często odpowiedzialnymi za wszystkie problemy czyni się wówczas imigrantów, a Romowie są często postrzegani jako migranci - powiedział przedstawiciel Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Massimo Introvigne.
Tymczasem - jak mówił - w takich krajach jak Bułgaria, Rumunia, Włochy czy Francja Romowie wcale nie są imigrantami, ale obywatelami mieszkającymi tam często od kilku wieków.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/533507,728175-Konferencja-OBWE-o-pr...
Veröffentlichung/ data publikacji: 06.10.2011