Kto jeszcze pamięta o Erice Steinbach

Po raz pierwszy w ostatnich latach niemieckie media zignorowały wysiłki Eriki Steinbach, która nadal czyni wszelkie starania, aby przypomnieć o swym politycznym istnieniu. Nie brak w Berlinie głosów, że era pani Steinbach w niemieckiej polityce bezpowrotnie minęła i nie ma ona już wiele do powiedzenia, przynajmniej w sprawach dotyczących relacji z Polską. A przecież niemal przez całą ubiegłą dekadę szefowa BdV była jedną z centralnych postaci wpływających na ton relacji pomiędzy Berlinem a Warszawą. Bez wątpienia wzrost jej politycznego znaczenia w Niemczech był efektem kontrowersji, jakie wywoływała w Polsce. To także już przeszłość. Warszawie udało się w ostatnich latach zerwać więź pomiędzy bieżącą polityką a zaszłościami historycznymi.
Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,741387-Kto-jeszcze-pamieta-o-Eri...
Veröffentlichung/ data publikacji: 29.10.2011