Mniej pieniędzy i "Kurier Wileński" rzadziej

Jedyna codzienna polska gazeta na Litwie, "Kurier Wileński", z powodu problemów finansowych będzie od przyszłego tygodnia ukazywała się trzy razy w tygodniu. - Senat RP oraz Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" dokonały znaczących cięć dotacji przydzielanej "Kurierowi Wileńskiemu". Dotychczas gazeta ukazywała się pięć razy w tygodniu, od wtorku do soboty włącznie, od listopada ma się ukazywać we wtorek, środę i piątek. Redaktor naczelny "Kuriera Wileńskiego" Robert Mickiewicz poinformował, że w 2010 roku Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zmniejszyła dotację dla polskiego dziennika ukazującego się na Litwie o 90 tys. złotych, w 2011 roku o kolejne 50 tys.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/236296,739890-Litwa--Kurier-Wilensk...
Veröffentlichung/ data publikacji: 26.10.2011