W Niemczech czekają na powrót drachmy

Niemiecki koncern turystyczny TUI zażądał od greckich hotelarzy podpisania nowych umów, które regulowałyby wzajemne rozliczenia w wypadku opuszczenia przez Grecję strefy euroW piśmie, wysłanym do właścicieli greckich hoteli, niemiecka spółka domaga się, aby w przypadku, gdy euro przestanie być walutą Grecji, TUI miała prawo do dokonania opłat w nowej walucie według pierwszego kursu wymiany ustalonego przez rząd.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/181712,747848-TUI-zabezpiecza-sie-n...
Veröffentlichung/ data publikacji: 07.11.2011