Bronią publicznej służby zdrowia

Trzeba pilnie zbudować jak najszerszy ruch społeczny sprzeciwiający się polityce prywatyzacji publicznej służby zdrowia w Europie - przekonują uczestnicy zorganizowanej w Katowicach II Europejskiej Konferencji w Obronie Publicznej Służby Zdrowia. Katowicka konferencja była kontynuacją podobnego spotkania, które w maju tego roku odbyło się w Amsterdamie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/17,757026-Konferencja-w-obronie-pub...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.11.2011