Mickiewicz z Goethem, Chopin z Schumannem

Premier Brandenburgii Matthias Platzeck odsłonił 11 listopada nową fasadę teatru UBS w Schwedt. O tym niemiecko-polskim projekcie pisaliśmy już w nr. 31-32. Partnerem naszego sąsiedzkiego miasta jest w tym przedsięwzięciu Chojna. Betonowe ściany wieży teatru pokryły iluzyjne malowidła, sprawiające wrażenie trójwymiarowości. Przedstawiają najsłynniejsze postacie kultury i nauki obu krajów. Występują one w parach, np. Chopin i Schumann, Kopernik i Kepler, Mickiewicz i Goethe, Skłodowska-Curie i Goeppert-Mayer (urodzona w Katowicach noblistka z fizyki). Twórcą koncepcji jest Hartmut Lindemann. Malowidła wykonali artyści z Berlina i Szczecina. Polską grupą kieruje Jarosław Eysymont. Konsultantem historycznym jest dr Paweł Migdalski z Uniwersytetu Szczecińskiego (prezes stowarzyszenia Terra Incognita w Chojnie).

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=11-47&temat=3
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.11.2011