Puńsk zażegnał konflikt

Władze gminy Puńsk (Podlasie) wyszły naprzeciw oczekiwaniom miejscowej ludności i zdecydowały o powrocie dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości. Wczoraj stanęły pierwsze. – Znów możemy się czuć jak u siebie – mówi z dumą pan Józef, rolnik spod Puńska.
Znaki zostały zniszczone pod koniec sierpnia. Nieznani sprawcy pomalowali wtedy białą i czerwoną farbą litewskie nazwy w kilkunastu miejscowościach gminy, w której ok. 80 procent z ponad 4 tysięcy mieszkańców to Litwini.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/17,762237-Punsk--dwujezyczne-drogow...
Veröffentlichung/ data publikacji: 30.11.2011