Konflikt interesów? Wiceminister odwołany

Fronczak był wiceministrem zdrowia od 2007 roku. Był odpowiedzialny m.in. za politykę lekową, w tym wdrażanie przepisów ustawy refundacyjnej. Zajmował się także przepisami dotyczącymi eliminacji dopalaczy. W MZ pracował z nominacji PSL.
"Rzeczpospolita" ujawniła, że wiceminister Fronczak, nadzorujący rynek leków, od siedmiu lat zasiada w zarządzie łódzkiej Fundacji na rzecz Pomocy Chorym na Białaczki, wspieranej przez koncerny farmaceutyczne. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawę analizuje obecnie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/192639,769076-Adam-Fronczak-odwolan...
Veröffentlichung/ data publikacji: 13.12.2011