Jak Kuroń gubił pogoń

Ten film to ciekawy przyczynek do polskiej historii lat 80. Amatorskie nagrania wideo dokumentują kulisy działalności antykomunistycznego podziemia. Do zebrania materiałów z lat 1982 – 1987 przystąpił Jacek Petrycki, znany i ceniony operator. Nagrania były gromadzone przez nieformalną grupę, której członkami byli także Bohdan Kosiński i Marcel Łoziński.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/555789,770488-Moje-zapiski-z-podzie...
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.12.2011